ናብዚ መርበብ ሓበሬታ ንምምላስ?

SAML login
SAML login
Login here using your username and password
(ኣቢዚ ብራውዘር እዚ ናይግድን ኩኪስ ክፍቀድ ኣለዎ)
Some courses may allow guest access

ኣብዚ ናይ መጀምሪኦም(አን) ድዩ?

ብዝተማለአ መልክዑ ነዚ ገፅ ንምርኣይ፣ ፈለማ ኣካውንት ምኽፋት የድሊ።