Hjelpemodell for hundrekartoppgaven

Deaddil boaluid https://skole.digilaer.no/local/hundrekart/ vuoi resursa ráhppo.