Hjelpemodell for hundrekartoppgaven

Click https://skole.digilaer.no/local/hundrekart/ link to open resource.