Hjelpemodell for hundrekartoppgaven

Klikk på https://skole.digilaer.no/local/hundrekart/ for å åpne ressursen.