Gruppearbeid del 1

online learning

  1. Presenter det individuelle arbeidet for hverandre. Det er viktig at dere legger vekt på hvordan dere tenkte når dere løste oppgavene. Fortell hvilke kvadrater dere brukte, hva resultatene ble og om dere så noe mønster. Deretter diskuterer dere hverandres løsninger, strategier og hvilke mønster dere har sett. Still spørsmål om ting dere lurer på og kommenter både positivt og konstruktivt.
  1. Ta utgangspunkt i besvarelsene dere presenterte for hverandre og skriv ned den forklaringen dere mener er den beste som forklarer hvorfor svaret alltid blir 10. Dere kan godt gjøre endringer i forklaringen hvis dere ønsker.
  1. Kan dere lage et bevis som viser hvorfor svaret alltid blir 10 uansett hvor på hundrekartet dere plasserer kvadratet? Start gjerne med å beskrive med ord.
Sist endret: mandag, 26. februar 2018, 09:31