Gruppearbeid - del 1

I gruppedelen vil du møte de andre elevene som er en del av din virtuelle klasse. Her blir du satt sammen i en gruppe på 3 stk. og dere skal arbeide videre med perleoppgaven.

1. Presenter det individuelle arbeidet for hverandre. Legg vekt på følgende:

  • Hvordan tenkte du når du løste oppgaven.
  • Forklar hvordan du har brukt tabellen for å systematisere tallene og for å se sammenhengen mellom antall perler og figurnummer.
  • Forklar hvilke sammenhenger og mønstre du så til de andre på gruppa. Vis gjerne med tabellen og figurer.
  • Still spørsmål om ting dere lurer på og kommenter positivt og konstruktivt.

2. Finn minst to ulike måter som gjør det mulig finne ut hvor mange perler som trengs for å lage et hvilken som helst heksagon. Beskriv og forklar begge måtene med egne ord og lag en algebraisk formel for begge måtene.

Sist endret: fredag, 5. januar 2018, 10:14