Global ordbok Digilær


Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  (Neste)
  ALLE

A

Adobe Connect

Digilær.no bruker Adobe Connect til sanntidsundervisning.Altinn

Digilær.no bruker Altinn til å hente sende ut og hente inn digitalt samtykke.

https://www.altinn.no/


D

Digilær.no-konto

Har du allerede fått brukernavn og passord kan du logge direkte på Digilær.no ved å skrive inn brukernavn og passord.


Har du ikke Feide eller brukernavn og passord, trykk på knappen registrer deg.

Når du registrer deg her får du kun tilgang til innholdet på e-læringsbiblioteket på Digilær.no, du får ikke tilgang til annet undervisningsmateriell.

Ønsker du tilgang til annet undervisningsmateriell og du er elev i grunnskolen tar du kontakt med din lærer/skole.E

Egen datamaskin

Nettbasert undervisning krever oppsett av USB-hodetelefon med mikrofon og webkamera.


De fleste er kjent med at det til tider kan være vanskelig å få det raskt klart på ny maskin når en er på vei inn i undervisning/nettmøte. Derfor er vår anbefaling at eleven får tilgang til egen maskin for nettbasert undervisning. F

Feide

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.  
 
Med Feide får brukere trygg og riktig tilgang til en rekke digitale tjenester med ett brukernavn og passord.  
 
Feide muliggjør også sikker og enkel deling av data, samtidig som personvernet ivaretas. Tjenesten gir bedre oversikt og kontroll over dataflyten, og den muliggjør datadrevet innovasjon. Feide ble oppgradert med denne funksjonaliteten høsten 2018, og du kan lese mer om nye Feide her.
 
Feide leveres av Uninett som samarbeider med Utdanningsdirektoratet og Unit om forvaltningen av tjenesten. 


Feide-pålogging

Du kan logge på Digilær.no med din Feide ID.

Da får du tilgang til vårt e-læringsbibliotek og undervisningsmateriell du er meldt på.


Ønsker du tilgang til andre tilbud må det koordineres av din skole.


I

IKT-support

IKT-support: er den eller de på din skole som du skal kontakte ved problem med skolens infrastruktur. 


Innholdsleverandør

Undervisningstilbudene leveres av norske skoleeiere slik som videregående skoler, universitet, kommunale skoler eller friskoler og omtales på Digilær.no som innholdsleverandører. K

Kontorstøtteprogramvare

Digilær.no krever at eleven har tilgang til Microsoft Office eller OpenOfficeL

Lisens

Digilær.no benytter lisens/lisensnøkkel for alle tilbudene.

Lisens er en tallkode som Digilær.no generer som gir elev og lærer riktig tilgang til aktuelle tilbud.
Side:  1  2  (Neste)
  ALLE