Feide-pålogging

Du kan logge på Digilær.no med din Feide ID.

Da får du tilgang til vårt e-læringsbibliotek og undervisningsmateriell du er meldt på.


Ønsker du tilgang til andre tilbud må det koordineres av din skole.

» Global ordbok Digilær