Feide

Feide er den nasjonale løsningen for sikker innlogging og datadeling i utdanning og forskning.  
 
Med Feide får brukere trygg og riktig tilgang til en rekke digitale tjenester med ett brukernavn og passord.  
 
Feide muliggjør også sikker og enkel deling av data, samtidig som personvernet ivaretas. Tjenesten gir bedre oversikt og kontroll over dataflyten, og den muliggjør datadrevet innovasjon. Feide ble oppgradert med denne funksjonaliteten høsten 2018, og du kan lese mer om nye Feide her.
 
Feide leveres av Uninett som samarbeider med Utdanningsdirektoratet og Unit om forvaltningen av tjenesten. 

» Global ordbok Digilær