Skoleeiere

Skoleeier er en kommune, fylkeskommune eller styret for en privat skole som har ansvar for opplæring og spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven og tilhørende forskrifter.

» Global ordbok Digilær