Tilgang til kursene fra Nettskolen i Vestfold krever Feide-pålogging og lisensnøkkel. Dette gjelder både adm. lærere og elever.