Kompetansepakker fra HINN som skal overføres til Udir:

Barnehagemiljø og krenkelser 

Skolemiljø og krenkelserSkolemiljø og krenkelser pulje 2 er tilgjengelig for skoler og skoleeiere som har meldt seg på. 

Barnehagemiljø og krenkelser pulje 2 er tilgjengelig for barnehager og barnehageeiere som har meldt seg på.