Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Samtykke Digilær.no Portalens brukervilkår Godkjente brukere
Gjestebruker Portalens brukervilkår Gjester

Sammendrag

Samtykke til å behandle dine eller dine barns (eleven) personopplysninger på Digilær.no 


Dette er en samtykkeerklæring. Dersom du samtykker, er denne samtykkeerklæringen det rettslige grunnlaget for at vi kan behandle dine eller ditt barns personopplysninger, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 bokstav a. Ved at du samtykker får Digilær.no rett til å samle inn og analysere opplysninger om elevens bruk av plattformen og plattformens læringsressurser.


Alle brukervilkårene

Hva er Digilær.no?

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies og leveres av Utdanningsdirektoratet og driftes av Utdanningsdirektoratets databehandler, se Digilær.no. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere (innholdsleverandører) som Utdanningsdirektoratet har avtale med, se oppdatert liste over innholdsleverandører på Digilær.no

Digilær.no er ikke en erstatning for lokal undervisning, men et tilbud til skoler som for eksempel ikke har tilstrekkelig med lokale ressurser eller har andre mangler/behov. Undervisningen gjennomføres ved å benytte lokale digitale ressurser (slik som PC med webkamera og hodetelefoner) og utvalgte pedagogiske læringsressurser på Digilær.no.

Alle elever som du eller ditt barn vil møte i Digilær.no er fra norske skoler. Nettlærerne kommer fra norske utdanningsinstitusjoner.

Det behandles personopplysninger i Digilær.no for å legge til rette for nettbasert opplæring og oppfølging av hver enkelt elev.


Samtykke som rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Dette er en samtykkeerklæring. Dersom du samtykker, er denne samtykkeerklæringen det rettslige grunnlaget for at vi kan behandle dine eller ditt barns personopplysninger, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 bokstav a. Ved at du samtykker får Digilær.no rett til å samle inn og analysere opplysninger om elevens bruk av plattformen og plattformens læringsressurser.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Deltakelse i Digilær.no er frivillig. Du kan når som helst trekke deg/eleven fra tilbudet.

Ønsker du å trekke deg/eleven fra tilbudet eller du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, kan du sende en e-post til digilaer@udir.no eller du kan trekke samtykket via Altinn.

Trekker du samtykket, trekkes eleven fra undervisningstilbudet på Digilær.no, og vi vil slette opplysninger som er lagret om eleven i plattformen iht. gjeldende regelverk. Opplysninger som er arkivpliktige etter arkivloven, vil bli arkivert.  

Behandlingsansvarlig og databehandler

Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles om elevene i Digilær.no. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Utdanningsdirektoratet har databehandleravtale med leverandøren som drifter systemet for oss, hvor leverandøren er underlagt de samme strenge krav til behandling av personopplysninger som Utdanningsdirektoratet selv har.

Innholdsleverandørene er selvstendig behandlingsansvarlig for personopplysningene, de behandler personopplysninger for å tilby undervisning og vurdere kompetansen.

Innholdsleverandøren er omfattet av arkivloven. Arkivverdig materiale blir derfor lagret iht. arkivloven, selv om du skulle trekke tilbake samtykket eller be om sletting. Personopplysningene blir imidlertid slettet fra Digilær.no.

Hvordan blir opplysningen sikret?

Alle personopplysningene i læringsplattformen lagres på et sikkert norsk sted hvor bare ansatte hos Utdanningsdirektoratet og innholds- og tjenesteleverandør har tilgang. I tillegg benytter Digilær.no Adobe Connect for sanntidsundervisning. Alle data i sanntidsundervisningen lagres per i dag i EU iht. gjeldene personvernregelverk. Personopplysninger fra aktiviteten i det nettbaserte tilbudet eleven deltar i, kan kun knyttes til eleven gjennom elevens elektroniske Feide-identitet.

Hva slags opplysninger samler vi inn om eleven?

1) Opplysninger fra Digilær.no

All aktivitet til eleven logges i Digilær.no. Dette gjelder både inn- og utlogging og opplysninger om hvordan eleven bruker plattformen. Det vil bli loggført opplysninger om hva slags innhold eleven besøker, og til hvilke tider. All chat, video og forumaktivitet blir logget og lagret.

2) Opplysninger i brukerkontoen

Digilær.no er en tjeneste som benytter Feide for pålogging, noe som gir eleven en sikker tilgang til plattformen. Personopplysningene som benyttes i Digilær.no hentes fra de opplysningene skolene har om eleven i Feide. Alle de følgende personopplysningene blir benyttet:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Epostadresse
  • Nasjonalt identitetsnummer (eks. personnummer)
  • Tilhørende skole
  • Rolle ved skolen (om du er elev, ansatt eller lærer)
  • Kommune/friskole
  • Mobiltelefonnummer dersom det er registrert
  • Gruppedata (eks. undervisningstilbud)
3) Opplysninger som samles inn av innholdsleverandørene

I Digilær.no kan nettlærerne ta opptak av lyd, video og chat fra den nettbaserte undervisningen, men eleven kan selv velge å stoppe opptak av seg underveis i undervisningen. Om disse opptakene kan være til nytte for eleven og/eller andre elever som deltar i tilbudet, kan de legges ut på plattformen slik at de blir tilgjengelige for dem. Foresatte og/eller eleven kan senere velge å trekke samtykke til videoopptaket eleven er med på, opptakene slettes dermed fra Digilær.no.  

4.) Opplysninger som samles inn av tredjeparter

Innholdsleverandørene i Digilær.no benytter ulike verktøy fra tredjeparter for sin undervisning. Se Digilær.no for oppdatert liste på verktøy fra tredjeparter. Verktøyene er uten innlogging og samler informasjon om brukerens maskin, slik som IP- og mac- adresser, operativsystem og nettleser mv.

Hvordan kan du vite hvilke opplysninger vi har om deg?

Du kan til enhver tid kreve innsyn i alle opplysninger Digilær.no har lagret om eleven. Dette kan du få ved å henvende deg til digilaer@udir.no.

Rett til å be om endring av opplysninger

Dersom opplysninger om eleven i Digilær.no er feilaktige og/eller mangelfulle, har du rett til å få opplysningene rettet. I visse tilfeller kan du også få opplysningene slettet dersom vilkårene i personvernforordningen art. 17 er oppfylt. Det kan blant annet være dersom du trekker tilbake samtykket ditt. Det samme gjelder dersom opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi eleven undervisning. Hvis du har bedt om å få opplysninger rettet eller slettet, og Digilær.no ikke etterkommer dette, kan du klage på avgjørelsen til Datatilsynet: www.datatilsynet.no

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger i Digilær.no, kan du kontakte Utdanningsdirektoratets personvernombud: personvernombud@udir.no

Hvor lenge lagres opplysninger om deg

Alle personopplysninger om eleven som er lagret og logget i Digilær.no blir slettet etter at klagefristen for eksamen er utgått, eller 14 dager etter avsluttet undervisning for inneværende skoleår.

Innholdsleverandører som leverer undervisningstilbud arkiverer arkivverdige opplysninger om eleven, f.eks. standpunktkarakter, orden og fravær mv., jf. Opplæringsloven kap. 13.

Vil du gi samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg eller ditt barn (eleven) på Digilær.no?

Det er frivillig for deg å gi samtykke. Ved å klikke på «ja» i boksen «Jeg samtykker til å benytte Digilær.no” på Altinn har du gitt samtykke til at vi kan samle inn og bruke opplysninger om deg eller ditt barn (eleven) slik vi har informert om ovenfor.

 

Kontaktinformasjon

Epostadressen til Utdanningsdirektoratet: post@udir.no

Support epostadressen til Digilær.no: Digilaer@udir.no

Epostadressen til personvernombudet: personvernombud@udir.noSammendrag

Hva gjør vi med opplysningene om deg som gjest på Digilær.no?

Digilær.no benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på maskinen din. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler. Du kan blokkere informasjonskapsler eller bli varslet når en informasjonskapsel lagres på datamaskinen din. Mer informasjon om dette finner du i hjelpefunksjonen i nettleseren din.


Alle brukervilkårene

Lovpålagt å informere om informasjonskapsler

Informasjonskapsel kan bli brukt til å registrere nettbruken din. I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), skal alle besøkende på et nettsted som benytter seg av informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om informasjonskapsler og hva den enkelte siden bruker dem til.

Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningene gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Behandlingsgrunnlag: Personvernforordningen artikkel 6 nr.1f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

På Digilær.no blir informasjonskapsler brukt for drift av nettstedet. Vi kan bruke informasjonskapsler for å autentisere brukere, forhindre uredelig bruk av brukerkontoer eller tilby andre nettstedfunksjoner.

Digilær.no bruker funksjonelle informasjonskapsler, disse brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet. Dette gjør at vi kan tilpasse innholdet vårt for deg, hilse deg med navn og huske preferansene dine (for eksempel språkvalg, tekststørrelse eller -region). Opplysningene vi samler inn kan ikke bli brukt til å identifisere eller spore enkeltpersoner.

Vil du vite mer om informasjonskapsler, kan du lese om det hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Hvordan blokkere informasjonskapslene?

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.

Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan slettes via nettleseren. For informasjon om hvordan du gjør dette, må du se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.