Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Gjestebruker Portalens brukervilkår Gjester
Samtykke Digilær.no Portalens brukervilkår Godkjente brukere

Sammendrag

Hva gjør vi med opplysningene om deg som gjest på Digilær.no?

Digilær.no benytter informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på maskinen din. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler. Du kan blokkere informasjonskapsler eller bli varslet når en informasjonskapsel lagres på datamaskinen din. Mer informasjon om dette finner du i hjelpefunksjonen i nettleseren din.


Alle brukervilkårene

Lovpålagt å informere om informasjonskapsler

Informasjonskapsel kan bli brukt til å registrere nettbruken din. I henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), skal alle besøkende på et nettsted som benytter seg av informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om informasjonskapsler og hva den enkelte siden bruker dem til.

Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningene gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Behandlingsgrunnlag: Personvernforordningen artikkel 6 nr.1f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

På Digilær.no blir informasjonskapsler brukt for drift av nettstedet. Vi kan bruke informasjonskapsler for å autentisere brukere, forhindre uredelig bruk av brukerkontoer eller tilby andre nettstedfunksjoner.

Digilær.no bruker funksjonelle informasjonskapsler, disse brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet. Dette gjør at vi kan tilpasse innholdet vårt for deg, hilse deg med navn og huske preferansene dine (for eksempel språkvalg, tekststørrelse eller -region). Opplysningene vi samler inn kan ikke bli brukt til å identifisere eller spore enkeltpersoner.

Vil du vite mer om informasjonskapsler, kan du lese om det hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Hvordan blokkere informasjonskapslene?

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av informasjonskapsler, kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel.

Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan slettes via nettleseren. For informasjon om hvordan du gjør dette, må du se dokumentasjonen for den aktuelle nettleseren.Sammendrag

Samtykke til å behandle dine personopplysninger på Digilær.no

Dette er en samtykkeerklæring. Dersom du samtykker, er denne samtykkeerklæringen det rettslige grunnlaget for at vi kan behandle dine personopplysninger, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a og art. 9 nr. 2 bokstav a. Ved at du samtykker får Digilær.no rett til å samle inn og analysere opplysninger om din bruk av plattformen og plattformens læringsressurser.


Alle brukervilkårene

Hva er Digilær.no?

Digilær.no er en nasjonal plattform for nettbasert undervisning med nettlærere. Plattformen eies, leveres og driftes av Utdanningsdirektoratet. Innholdet på plattformen Digilær.no leveres av flere tilbydere som Utdanningsdirektoratet har avtale med, se listen under.

Digilær.no er ikke en erstatning for lokal undervisning, men et tilbud til skoler som for eksempel ikke har tilstrekkelig med lokale ressurser eller andre mangler/behov. 

Vi behandler personopplysninger i Digilær.no for å legge til rette for nettbasert opplæring og oppfølging av hver enkelt elev.

Digilær.no er ikke en erstatning for lokal undervisning, men et tilbud til skoler som for eksempel ikke har tilstrekkelig med lokale ressurser eller andre mangler/behov.


Behandlingsansvarlig og databehandler

Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles om elevene i Digilær.no. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Redpill-Linpro er Utdanningsdirektoratets databehandler for personopplysningene, og er underlagt de samme strenge krav til behandling av personopplysninger som Utdanningsdirektoratet selv har.

Epost til Utdanningsdirektoratet er post@udir.no

Innholdsleverandører skoleåret 2019/20:

·         Nettskolen i Nordland leverer videregående matematikk 1T for elever på ungdomsskolen.

·         Nettskolen Vestfold leverer videregående matematikk 1T for elever på ungdomsskolen.

·         NAFO leverer tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag for 8. og 9. trinnet.


Hva forplikter du deg til ved å delta på Digilær.no

Digilær.no er en plattform for undervisning over Internett med nettlærere. Undervisningen gjennomføres ved å benytte lokale digitale ressurser (slik som PC og hodetelefoner) og utvalgte pedagogiske læringsressurer på Digilær.no.

Alle elever som du vil møte i Digilær.no er fra norske skoler. Nettlærerne kommer fra norske utdanningsinstitusjoner.

Deltakelse i Digilær.no er frivillig. Du kan når som helst trekke eleven fra tilbudet, og dermed trekke tilbake samtykket ved å sende en mail til digilaer@udir.no. Trekker du samtykket, vil vi slette opplysninger som er lagret om deg i plattformen iht. gjeldende regelverk.


Hva slags opplysninger samler vi inn om deg?

Vi vil samle inn følgende opplysninger:

1) Opplysninger fra Digilær.no

All aktivitet logges i Digilær.no. Dette gjelder både inn- og utlogging og opplysninger om hvordan du bruker plattformen. Det vil bli loggført opplysninger om hva slags innhold du besøker, og til hvilke tider. All chat-, video- og forumaktivitet blir logget og lagret.

2) Opplysninger i brukerkontoen

Digilær.no er en tjeneste som benytter Feide for pålogging, noe som gir deg en sikker tilgang til plattformen. Personopplysningene som benyttes i Digilær.no hentes fra de opplysningene skolene har om deg i Feide. Alle de følgende personopplysningene blir benyttet:

·         Fornavn

·         Etternavn

·         Epostadresse

·         Nasjonalt identitetsnummer (eks. personnummer)

·         Tilhørende skole

·         Rolle ved skolen (om du er elev, ansatt eller lærer)

·         Kommune/friskole

·         Mobiltelefonnummer

3) Opplysninger som samles inn av innholdsleverandørenes nettlærere

I Digilær.no kan nettlærerne ta opptak av lyd, video og chat fra den nettbaserte undervisningen, dersom du som elev samtykker til det. Om disse opptakene kan være til nytte for eleven og/eller andre elever som deltar i tilbudet, kan de legges ut på plattformen slik at de blir tilgjengelige.

Hvordan kan du vite hvilke opplysninger vi har om deg?

Du kan til enhver tid kreve innsyn i alle opplysninger Digilær.no har lagret om deg. Dette kan du få ved å henvende deg til Digilaer@udir.no.

Rett til å be om endring av opplysninger

Dersom opplysninger om deg i Digilær.no er feilaktige og/eller mangelfulle, har du rett til å få dem rettet. I visse tilfeller kan du også få opplysningene slettet dersom vilkårene i personvernforordningen art. 17 er oppfylt. Det kan blant annet være dersom du trekker tilbake samtykket ditt. Det samme gjelder dersom opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi eleven undervisning. Hvis du har bedt om å få opplysninger rettet eller slettet, og Digilær.no ikke etterkommer dette, kan du klage på avgjørelsen til Datatilsynet: www.datatilsynet.no

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger i Digilær.no, kan du kontakte Utdanningsdirektoratets personvernombud: personvernombud@udir.no

Hvordan blir opplysningen sikret?

Alle personopplysningene i læringsplattformen lagres i Norge hvor bare ansatte hos Digilær.no og leverandører har tilgang. I tillegg benytter Digilær.no Adobe Connect for sanntidsundervisning. Adobe har sluttet seg til Privacy-Shield[1] ordningen som regulerer utvekslingen av personopplysninger mellom Europa og USA. Personopplysninger fra aktiviteten i det nettbaserte tilbudet eleven deltar i, kan kun knyttes til din person gjennom den elektroniske Feide- identitet


Hvor lenge lagres opplysninger om deg

Alle personopplysninger om deg som er lagret og logget i Digilær.no blir slettet etter at klagefristen for eksamen er utgått, eller 14 dager etter avsluttet undervisning.


Vil du gi samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg på Digilær.no?

Det er frivillig for deg å gi samtykke. Ved å klikke på «ja» i boksene “Jeg samtykker til å benytte Digilær.no” har du gitt samtykke til at vi kan samle inn og bruke opplysninger om deg slik vi har informert om ovenfor.

Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å sende en e-post til Digilaer@udir.no. I så fall sletter vi opplysninger om deg iht. gjeldene regelverk. Dersom du har spørsmål om deltakelse i tilbudene, eller ønsker å trekke eleven fra et tilbud, kan du henvende deg til leder for tilbudet, eller sende epost til Digilaer@udir.no.